Chord ras Teks Lagu Piso Surit
Tapi bas enda lit salahna, lagu enda lagu Aceh nina :) hehehe

sumber : Kumpulan Lagu daerah Nusantara, Tifla Khaira